Előadóművészeti ösztöndíj Németországba

Szakterületek: előadóművészet (dráma, rendezés, musical, színművészet, tánc, koreográfia).

Pályázható ösztöndíj:

  • 750 €/hó,
  • az egészség-, baleset- és felelősségbiztosítás költségei,
  • utazási támogatás (kivéve, ha más forrásból már támogatott a hallgató útja),
  • egyéni ösztöndíj,
  • a képzés előtt és alatt a DAAD által felajánlott nyelvkurzusok, illetve nyelvvizsgák árának megtérítése amennyiben szükséges. (További információk itt.)

    Bizonyos esetekben az ösztöndíjas a következő támogatásokban is részesülhet:
  • esetlegesen felmerülő tandíjak megtérítése max. 500 €/szemeszter összegben,
  • havi lakásbérlési támogatás,
  • havi támogatás a hallgatóval utazó családtagoknak.

Pályázható idő: 10-24 hónap, a választott képzés időtartamától függően. Amennyiben az első év során pályázik a hallgató, a második év finanszírozására, az ösztöndíj nem meghosszabbítható.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2016. október 31.

Pályázatok benyújtása: online a DAAD oldalán keresztül.

Pályázók köre: külföldi pályázók, akik legkésőbb az ösztöndíjjal támogatott képzés kezdetéig megszerzik első diplomájukat az előadóművészet terén.

Pályázat leírása: az ösztöndíj célja, hogy posztgraduális képzésben vagy első diploma után továbbképzésben résztvevő hallgatókat támogasson. Továbbá lehetővé teszi a tapasztalatcserét és kapcsolati háló kiépítését a külföldi kollégákkal.

Forrás: DAAD

INGYENES TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁSOK TOVÁBBTANULÓKNAK